Attached » Onderwijs » Studenten werven op internationaal niveau

Om wereldwijd studenten te kunnen werven, biedt De Haagse Hogeschool veel studies zowel in het Nederlands als in het Engels aan. Attached helpt de hogeschool bij deze internationaliseringsslag door onder andere nieuwsbrieven, blogs, examens en syllabi te vertalen. We zijn er trots op dat we ons steentje kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken van hoger onderwijs voor studenten van over de hele wereld.