Talen Vertaalbureau – Noors

Onze kennis van het Noors komt ons goed van pas – u ook?

Het Noors wordt door ongeveer 5 miljoen mensen gesproken, die overwegend in Noorwegen en de rest van Scandinavië wonen.

Anders dan in veel andere landen is het in Noorwegen sociaal geaccepteerd om dialect te spreken. Er is niet zoiets als een ‘algemeen beschaafd Noors’. Noren, Denen en Zweden kunnen elkaar prima verstaan dankzij de gemeenschappelijke geschiedenis van hun taal. Ondanks het feit dat het IJslands en Noors ook aan elkaar verwant zijn, kunnen Noren en IJslanders elkaar echter niet zonder meer verstaan.

Leuk weetje…

Noren verstaan ongeveer 88% van het gesproken Zweeds en 73% van het gesproken Deens. Door de nauwe verwantschap tussen het Noors, Zweeds en Deens lopen de talen vloeiend in elkaar over.

Neem contact met ons op voor meer informatie over vertalingen van of naar het Noors. Wij helpen u graag!