Talen Vertaalbureau – Roemeens

U kunt voor al uw Roemeense teksten of vertalingen bij ons terecht.

Onze vertalers hebben het Roemeens als moedertaal en zijn academisch geschoolde taalkundigen. Ze wonen in Roemenië en weten hoe u uw communicatie in dit land het beste vorm kunt geven.

Zo‘n 28 miljoen mensen spreken Roemeens – en het merendeel van hen woont in Roemenië of Moldavië.

Leuk weetje…

Het Roemeens is gebaseerd op het Latijn en dus tot op zekere hoogte vergelijkbaar met het Italiaans, Spaans en Frans. Omdat Roemenië wordt omringd door landen waar vooral Slavische talen worden gesproken, is de Slavische invloed echter aanzienlijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie over vertalingen van of naar het Roemeens. Wij helpen u graag!